חולצות

חולצה מודפסת או רקומה עם לוגו תמיד יוסיף ויחזק את הצד השיווקי והפרסומי של בית העסק ,יכול לשמש כמקדם מכירות מצוייין למוצג ,עסק,מוצרים ויכול להיות חלק מגאוות יחידה של העובדים הלקוחות והספקים.