זיכרון נייד בצורת מפתח

זיכרון נייד בצורת מפתח

זיכרון נייד בצורת מפתח
במגוון נפחים: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

SOKR9159


Share this