זיכרון נייד מיני

זיכרון נייד מיני

זיכרון נייד מיני
במגוון נפחים: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

SOKR9141


Share this