זיכרון נייד עם שאקל

זיכרון נייד עם שאקל

זיכרון נייד עם שאקל
מגיע במגוון נפחים-
32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB

מגיע במגוון נפחים-
32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB

SOKR9145


Share this