ערכת טיסה

ערכת טיסה

ערכת טיסה הכוללת
מארז עם תג שם למזוודה, נרתיק כריכה לדרכון ונרתיק כרטיסי טיסה מדגם "בונוס"
ומשקל דיגיטלי למזוודה מדגם "אובר"

SOKR57


Share this