חמסת זריחת ירושלים - קטן

חמסת זריחת ירושלים - קטן

מעמד חמסה מעוטר בציורי יד של גגות ירושלים.

SOIM05


Share this