חמסת זריחת ירושלים - גדול

חמסת זריחת ירושלים - גדול

מעמד חמסה מעוטר בציורי יד של גגות ירושלים.

SOIM23


Share this