שרוך לתג עובד

שרוך לתג עובד עם ניתוק מהיר וניתוק ביטחון
88X2 ס"מ

SOKR6410


Share this